پیشینه و خاستگاه «استدلر»

از اشیاء موجود، ۷ شیء پیشینه و خاستگاه «استدلر» دارد.

  Staedtler 

  نام استدلر جزء جدا نشدنی تاریخ کهن ساخت مداد نورنبرگ به شمار می آید و آغاز آن به سال ۱۶۶۲ میلادی توسط فردریش استدلر باز می گردد. اما این نام بزرگ وامدار شخصی به نام یوهان سباستین استدلر است، چرا که وی با تکیه بر ایده جهانی نمودن این نام در سال ۱۸۳۵ یک کارگاه کوچک ساخت مداد را به واحد صنعتی تبدیل نمود. همواره نورنبرگ به عنوان موطن اصلی استدلر شناخته شده و هم اکنون نیز دفتر مرکز و قلب تپنده آن در این شهر قرار دارد. اینجا جایی است که تمامی استراتژی های درون شرکتر و توسعه بازار جهانی شکل می گیرد.
نمایندگی این شرکت در ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد.


منبع:
http://www.staedtler.co.ir