پیشینه و خاستگاه «اسب گهواره ای»

از اشیاء موجود، ۵ شیء پیشینه و خاستگاه «اسب گهواره ای» دارد.

الگوی ساخت اینگونه اسباب بازی ها باز می گردد به اسب های چرخ دار و شمشیر بازی شوالیه ها و جنگجویان در قرون وسطی. اما پس از قرن ۱۸ در آلمان و انگلستان نمونه هایی از این اسب به عنوان بازیچه در اختیار کودکان قرار گرفت و در قرن ۱۹ با شروع انقلاب صنعتی و رشد روز افزون طبقه متوسط به خریداران این اسباب بازی افزوده شد و از آن پس در منازل، مراکز تجاری و مهدکودک ها این اسباب بازی در اختیار کودکان بود.