پیشینه و خاستگاه «اسباب بازی کاغذی»

از اشیاء موجود، ۴ شیء پیشینه و خاستگاه «اسباب بازی کاغذی» دارد.

اسباب بازی های کاغذی و بازی هایی که روی ورق انجام می شد، از ارزان ترین و آسان ترین  وسایل بازی ها بودند که سال ها در اروپا و سپس در امریکا روی کار آمدند. تاریخچه این دو نوع بازی ها بر می گردد به عروسک های سایه ای چین باستانی. این عروسک های مقوایی با مهارت و با ایجاد سایه هایی که از نور مقابل می تابید با دست بازی می کردند. می توان گفت که این عروسک ها اجداد عروسک هایی بودند که در قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در فرانسه محبوبیت فوق العاده ای داشتند. بادبادک های کاغذی و ورق های بازی منشائشان مشرق زمین بود که در قرن پانزدهم به اروپا کشیده شد.
اولین ورق های بازی برای قمار بازی کردن ساخته شدند. ولی در قرن هیجدهم بعضی ها در زمینه مذهبی یا آموزشی حتی در حد موضوع هایی مانند: ادبیات، دستور زبان، جغرافیا و گیاه شناسی نیز بوجود آمدند در اواسط قرن نوزدهم بود که ورق های بازی تبدیل شد به سرگرمی و قمار. اولین ورق ها را با دست نقاشی و رنگ امیزی می کردند ولی در سال های هزار و ششصد ورق ها استنسیل و حکاکی می شدند که بیانگر یک نواختی و ارزانی آنها بود. چاپ سنگی رنگی که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد باعث گردید که تولید ورق های بازی در همه جا رونق یابد.
قدمت بازی های ورق به سال ها پیش بر می گردد. یکی از اولین بازی ها "گوس" نام داشت که در قرن شانزدهم در ایتالیا بازی می کردند. در سال ۱۷۵۹ کارینگتون باولس اهل لندن بازیی تهیه کرد که یکی از اولین بازی های آموزشی شمرده می شود. پیش از انقلاب آمریکا در اغلب مستعمره ها بازی هایی بود که از انگلستان صادر می شد. اولین تهیه کننده بازی های قدیمی شخصی بود بنام دبلیو اس بی ایوز که بازی معروف دکتر باسبی را در سال ۱۸۵۰ رواج داد.

منبع:

http://www.antique-antiques.com/antique -collectible -vintage-old -toys.shtml