پیشینه و خاستگاه «اسباب بازی پلاستیکی»

از اشیاء موجود، ۳۷ شیء پیشینه و خاستگاه «اسباب بازی پلاستیکی» دارد.

 بعد از پایان جنگ جهانی دوم روند تولید اسباب بازی ها به کلی تغییر کرد. امروزه اسباب بازی ها بیشتر از جنس پلاستیک بوده و در شکل هایی همچون روبات، سفینه های فضایی و فضا پیماها ساخته می شود که اکثر آنها ساخت کشور ژاپن هستند. و یا اشکالی همچون جانوران، آدمک ها، ماشین ها، ....