پیشینه و خاستگاه «اسباب بازی حلبی»

از اشیاء موجود، ۲۸ شیء پیشینه و خاستگاه «اسباب بازی حلبی» دارد.

ورقه حلبی تشکیل شده از ورقه های بسیار نازک فلزی با پوششی از حلبی. در قرن هیجدهم در اروپا این ماده برای ساخت ظروف آشپزخانه و اشیای کوچک فلزی و همچنین بعضی اسباب بازی ها بکار می رفت. در سال ۱۸۲۰ چند حلبی ساز موفق می شوند که چند اسباب بازی بسازند مانند: سوت و لوله هائی که با دمیدن حباب از آن خارج می شد. از دیگر اشیا ساخته شده می توان سطل، قاشق و بشقاب را نام برد.
تا سال ۱۸۴۰ در ایلینویز امریکا سنگ های دارنده فلز در معادن کشف و سبب گردید که از واردات حلبی کاسته شود و با آوردن دستگاه های پرس آنها توانستند خیلی از اشیا را درست کنند.
ورقه های حلبی برای ساخت اسباب بازی های مختلف بسیار مطلوب بود. نه تنها وزنش سبک بود بلکه با دستگاه های قالب سازی  می شد انواع اسباب بازی ها را درست کرد. در سال ۱۸۵۰ قدیمی ترین مغازه اسباب بازی فروشی بنام فرانسیس و فیلد در  فیلادلفیا افتتاح شد. مغازه ای دیگر در سال ۱۸۵۶ بوسیله شخصی بنام جرج براون که خود طراح و نقاش بود افتتاح و مورد استقبال مردم قرار می گیرد. وی همکاری داشت بنام گودریچ و آنها با کمک یکدیگر نخستین اسباب بازی های مکانیکی را در امریکا ساختند. دیگر پیشگامان در این زمینه عبارتند از برگمن در سال ۱۸۶۷، جیمز فالوز در سال ۱۸۷۴ و شلزینگر در سال ۱۸۷۵. آنها تولید کنندگان لوازم التحریر، اسباب بازی های خودکار فلزی بودند که تمام تولیدات خود را با دست رنگ آمیزی می کردند.

در سال های ۱۸۸۰ اروپایی ها شروع به تولید اسباب بازی هایی کردند که از ورقه های حلبی ساخته می شد. آنها از اسباب بازی های ساخت امریکا ارزان تر وسبک تر  بودند. چون در ساخت آنها از لوازم سنگین استفاده نمی کردند. بعضی از این اسباب بازی ها عبارتند از: فرفره ها، قطار ها، ماشین های بارکش،  چرخ دستی ها و نمونه ای چند از جانوران که بوسیله چرخ به جلو کشیده می شدند. در سال های ۱۹۰۰ یک سوم این اسباب بازی ها که در آلمان ساخته می شد در امریکا بفروش می رسید.