اهدائی‌های «احمدعلی مهدی نژاد»

اهدائی‌های «احمدعلی مهدی نژاد» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.

متولد ۲۰ آذر ۱۳۳۰ در یزد است. احمدعلی مهدی نژاد بازنشسته ی دفتر امور مدارس عالی است. اما فارغ از این پیشینه اش به عنوان معلم و استاد کار آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد، او نویسنده، شاعر و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات یزد است و دوره ای نیز در کار نمایش بوده، تعلق خاطری که از دوران نوجوانی در مدرسه در او ریشه گرفته است. اما هم اکنون بیشتر روی فرهنگ مردمان یزد کار می‌کند.