اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Giocattoli Brevettati Galetti Milano»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «Giocattoli Brevettati Galetti Milano» ساخته شده‌است.