اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «صنایع علاالدین Alladdin industries»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «صنایع علاالدین Alladdin industries» ساخته شده‌است.

صنایع علاءالدین فروشنده ظرف ها و جعبه های غذا، اجاق گاز و ظروف ذخیره غذا ... است. در سال ۱۹۰۷ توسط ویکتور اس. جانسون، پدر تاسیس شد و در سال ۱۹۰۸ به عنوان شرکت Mantle Lamp Company کار خود را ادامه داد.

منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aladdin_Industries