۱۹۷۰ سال بین المللی تعلیم و تربیت

عنوان۱۹۷۰ سال بین المللی تعلیم و تربیت
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۴۹

شماره

دوره۳۹ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۲-۵۳
موضوعسال جهانی تعلیم و تربیت (۱۹۷۰), ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, یونسکو
متن کامل

متن پیام مدیرکل یونسکو در سال ۱۹۷۰ (سال بین المللی تعلیم و تربیت) به جهانیان، درباره ی آموزش و پرورش و چگونگی شکل و محتوای آن.Nike shoes | adidas Yeezy Boost 350