۱۰۰ بازی تفریحی و دسته جمعی

عنوان۱۰۰ بازی تفریحی و دسته جمعی
گونهکتاب
شماره دسترسی٤ک
پدیدآورندگانگودرزنیا, امیر
ناشرابن سینا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه١٤٤ص
اندازه٥/١٤*٣/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده امیر گودرزنیا

موضوعابن سینا, ادبیات تالیف, امیر گودرزنیا, بازی ها, غیرداستان, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٥٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

آموزش بازی هاى جمعى، شامل بازی های ساده و بدون وسایل که در محوطه محدود، بازی هایی با توپ، بازی های امدادی، بازی های دسته ای، بازی با وسایل ساده همچون چوب، طناب، دستمال.Running sneakers | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp