ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ی‌

عنوانی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ی‌
گونهمقاله
نویسندگانفیروز,
عنوان فرعیاث‍ری‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ از ن‍اب‍غ‍ه ‌ای‌ خ‍ردس‍ال‌"
ناشرک‍ی‍ه‍ان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

چ‍ه‍ارش‍ن‍ب‍ه‌ ۳۱ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰
موضوعآثار کودکان, ریونیز گلسرخی, فیروز, مقاله, منابع نوشتاری, نقد و بررسی, یادداشت های کودکی (کتاب)
متن کامل

معرفی کتاب "یادداشت های کودکی" اثر ریونیز گلسرخی کودک مسجد سلیمانی که توسط انتشارات سازمان همگام با کودکان و نوجوانان و ایران کتاب در سال ۱۳۵۳ به چاپ رسید. این کتاب مقدمه‌ایی از نادر ابراهیمی دارد که درباره ی اثر و نویسنده ی کتاب مطالبی را ارایه داده است. در انتهای مطلب یکی از داستان های کتاب به نام "زنجره شادیها" آمده است.Adidas footwear | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News