یادنامه جبار باغچه بان

عنوانیادنامه جبار باغچه بان
گونهگزارش و جزوه
متن کامل

مجموعه ای از چند سخنرانی در یادبود جبار باغچه بان و خدمات او و همچنین بازگویی خاطره ای از او در زمان ورودش از قفقاز به مرند و شروع کار او در آموزش و پرورش آن شهر و ادامه ی فعالیت هایش. همچنین چند متن و خاطره از شاگردان باغچه بان و اولیاء آن ها و همکاران او که در سوگش نوشته اند.