گ‍ز‌ارش‍‍ی‌ ‌از ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ س‍پ‍‍اه‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‌: در ر‌اه‌ ت‍ن‍درس‍ت‍‍ی‌ روس‍ت‍‍ای‍ی‍‍ان ‌

عنوانگ‍ز‌ارش‍‍ی‌ ‌از ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ س‍پ‍‍اه‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‌: در ر‌اه‌ ت‍ن‍درس‍ت‍‍ی‌ روس‍ت‍‍ای‍ی‍‍ان ‌
گونهمقاله
ناشرپ‍ی‍ک ج‍و‌ان‍‍ان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

ن‍ی‍م‍ه ‌اول ب‍‍ه‍م‍ن ‌۱۳۵۱

شماره

دوره ‌۳ ش‌ ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴- ۵
موضوعسپاه بهداشت, نهادهای اجتماعی
متن کامل

شرح فعالیت های سپاه بهداشت که از اول بهمن ۱۳۴۲ تشکیل شد، و نقش این سپاه در فعالیت های بهداشتی و آموزشی در شهرها و روستاهای ایران.Nike shoes | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date - SBD