گ‍ز‌ارش‌ مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی (۱۳۴۹- ۱۳۸۰)

عنوانگ‍ز‌ارش‌ مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی (۱۳۴۹- ۱۳۸۰)
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگان همکاررو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌,
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
ناشرک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش ‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌
سال انتشار۱۳۸۱
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۲ص
پدیدآورندگان

رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌

موضوعرو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

شرح فعالیت های پژوهشی و بررسی های مقدماتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاها و شهرهای ایران در یافتن ضوابط اساسی و عینی برای گسترش زمینه های علمی و فرهنگی کودکان و نوجوانانAdidas shoes | Sneakers