گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۲۹ ۱۳۴۹

عنوانگ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۲۹ ۱۳۴۹
گونهگزارش و جزوه
مکان انتشارتهران
ناشرک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، دف‍ت‍ر‌اطلا‌ع‍‍ات‌ و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی
سال انتشار۱۳۵۰
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٤٩ ص
وضعیت رنگ

جدول

موضوعکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش فعالیت های کتابخانه های کودک (در تهران، شهرستان ها و روستاها)، کتابخانه مرجع کانون، کتابخانه های سیار، مرکز سینمایی کانون، سازمان انتشارات، مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، نمایش فیلم، فستیوال ها، نمایشگاه های کتاب، سمینارها، امور اداری و تدارکات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.