گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۱۳۵۲

عنوانگ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۱۳۵۲
گونهگزارش و جزوه
متن کامل

گزارش فعالیت های کتابخانه های کودک (در تهران، شهرستان ها و روستاها)، کتابخانه مرجع کانون، کتابخانه های سیار، سازمان انتشارات، مرکز سینمایی کانون، صفحه های کانون، فستیوال ها، آرشیو فیلم، نمایشگاه های کتاب، سمینارها، نشریات، آموزش، فیلم استریپ، تئاتر، موسیقی، امور اداری و تدارکات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.