گمشده‌ی لب دریا

عنوانگمشده‌ی لب دریا
گونهسند
شماره دسترسی۲۰۴ت‌
فرستندهساکتی, پرویز
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۹
تاریخ نشر

۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعپرویز ساکتی (دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دان‍ش‍گاه‌ ته‍ران‌ ), پرویز ساکتی (دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ), سند, گمشده ی لب دریا (کتاب), لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری, نقد و بررسی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب گمشده‌ی لب دریا نوشته‌ی غلامحسین ساعدی و تصویرگری محمدزمان زمانی که توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به چاپ رسیده است.affiliate link trace | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff