گلهای حافظ(۵)

عنوانگلهای حافظ(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتقی پور, لیلی
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۵]
وضعیت رنگ

نقاشی(گواش)

موضوعپاپ آپ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب بازی و سرگرمی, کتاب تصویری, گلهای حافظ, گوآش, لیلی تقی پور, منابع دیداری
متن کامل
گلهای حافظ(۵)