ک‍ت‍اب‌ ب‍ب‍ر

عنوانک‍ت‍اب‌ ب‍ب‍ر
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۸۹ک
پدیدآورندگانفراگردی, احمد علی
ناشرسازمان كودكان و نوجوانان هستی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۴ ص
اندازه۲۸*۵/۲۰س.م
پدیدآورندگان

[نویسنده ف‍راگ‍ردی‌ ]

موضوعاح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ف‍راگ‍ردی, ادبیات تالیف, ادبیات تاليف, سازمان کودکان و نوجوانان هستی, غیرداستان, ف‍راگ‍ردی, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج ، د )
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، عكس (رنگی)

بهاء

۱۵۰ريال

عنوان کوتاهم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ه‍س‍ت‍ی
متن کامل

آشنایی با زندگی، تغذیه، تولید مثل و ویژگی‌های رفتاری ببرها.Nike Sneakers | Releases Nike Shoes