کمبود پزشک برای مدارس آستارا

عنوانکمبود پزشک برای مدارس آستارا
گونهسند
فرستندهپورطبیب,
گیرندهاداره معارف واوقاف ایالت شرقی آذربایجان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۶
تاریخ نشر

۱۸خرداد ۱۳۱۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوع[ناخوانا] ملک یان(انجمن ارامنه تهران), اداره معارف واوقاف ایالت شرقی آذربایجان, پورطبیب (نماینده معارف واوقاف آستارا ), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

اعلام کمبود پزشک برای مدارس وپایین بودن سطح سلامت وبهداشت دربین دانش آموزان آستارا به وسیله
نماینده معارف آستارا وهماهنگی اداره های معارف وبهداشت برای بهبود شرایط.affiliate tracking url | Nike Release Dates