کتاب قصص الانبیاء

عنوانکتاب قصص الانبیاء
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٠ک
عنوان فرعیشامل احوالات کلیه پیغمبران از اول خلقت حضرت آدم (ع) تا خاتم پیغمبران
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: قصص الانبیاء در احوالات خاتم پیغمبران

ناشرمطبوعاتی حسینی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه٢١*١٤س.م
موضوعادبیات تالیف, سرگذشتنامه مستند, غیرداستان, کتاب, كتاب‌ دینی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٣٠ ریال

متن کامل

سرگذشت پیامبران، از حضرت آدم تا حضرت محمد (ص).trace affiliate link | Nike Off-White