کتاب اول ابتدائی

عنوانکتاب اول ابتدائی
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٢٠

شماره

س ۱۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعاطلاعات, الفباآموز, باغچه بان، جبار, مقاله, وزارت فرهنگ
متن کامل

جبار باغچه ‌بان، مدیر دبستان کرها و لال‌ها کتابی برای تعلیم الفبا به نام "کتاب اول ابتدائی" نوشته و به وزارت فرهنگ پیشنهاد نموده‌است. این کتاب مورد توجه قرار گرفته و قرار است کمیسیونی در این خصوص تشکیل شود. با توجه به اهمیت آن از وزیر فرهنگ خواسته شده است که بیش از پیش نسبت به این کتاب دقت و توجه بنمایند تا وقتی که به طبع می‌رسد و انتشار می‌یابد کاملا بدون نقص و عیب باشد.Sportswear free shipping | JORDAN BRAND