کتابخانه های روستایی و کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانکتابخانه های روستایی و کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهگزارش و جزوه
شماره دسترسی۳۸الف
مکان انتشارتهران
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳۸ص.
موضوعکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه روستایی, کتابخانه سیار, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

معرفی کتابخانه های روستایی و سیار کانون پرورش فکری در سراسر کشور، همراه با نام سرپرست و روستاهای زیر پوشش هر کتابخانه.trace affiliate link | Klær Nike