کتاب، آموزگار تابستانی کودک

عنوانکتاب، آموزگار تابستانی کودک
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

چهارشنیه ۴ تیر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعآیندگان, خروس زری پیرهن پری (کتاب), شاملو، احمد, کتابخوانی, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

بررسی مسئله کتاب و کتابخوانی در میان کودکان و شیوه‌های آن و نیز نقد داستان «خروس زری ـ پیرهن پری » نوشته ی احمد شاملو.Adidas shoes | Nike News