کبوتر

عنوانکبوتر
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۵۹۰ک
پدیدآورندگانم‍ش‍ی‍ری‌, م‍ح‍م‍د
ناشراشرفي
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۳۹ ص
اندازه۲۲*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د م‍ش‍ی‍ری‌

موضوعادبیات تالیف, اشرفی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, م‍ح‍م‍د م‍ش‍ی‍ری‌
گروه سنی(ج ، د )
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، عكس (س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۵۵ريال

عنوان کوتاهاز م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌؛ ۳
متن کامل

اطلاعاتى درباره ی زندگى، لانه، غذا و همچنین از زندگى او با جفت و جوجه هایش و کسانى که کبوتر نگه می‌دارند.Sneakers Store | Nike Shoes