کانون معرفت

عنوانکانون معرفت
گونهناشران
متن کامل

حسن معرفت در ادامه کار پدر خود که پایه‌گذار کانون انتشارات معرفت در تهران بود‌، در سال ۱۳۲۱ در شیراز این انتشارات را راه‌اندازی کرد با مرگ حاج شیخ عبدالحسین بانی اولین کتابخانه فارس در شیراز، مرحوم شیخ‌محمدتقی که پدرش نیز مدت ۳۰ سال در اصفهان به نشر و اشعاعه کتاب اشتغال داشت، کتابفروشی جدش سرای شیخ نصر را در شیراز می‌گشاید مرحوم شیخ محمدتقی برای نام کتابخانه خود به سراغ دیوان حافظ رفت و تفال زد. غزلی آمد که جالبترین بیت آن این بود:
برخیز تا طریق تکلیف رها کنیم دکان معرفت بدوجو پر بهاء کنیم
و همین کلمه را هم بر روی کتابخانه گذاشت. فرزند او حسن معرفت به تامی از روحیه و اخلاق پدر در سال ۱۳۲۱ به تاسیس کتابخانه جدیدی در شیراز اقدام کرد. کانون جدید معرفت ...