کار کودکان در ایران

عنوانکار کودکان در ایران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانهاشمی, ژینوس, راسخ,
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران
سال انتشار۱۳۴۵
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷۷ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما راسخ

رشته تحصیلیعلوم اجتماعی
موضوعپایان نامه, راسخ, ژینوس هاشمی, کار کودکان, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی مواد قانونی کار کودکان، بررسی وضعیت کودکان کار و عواملی که منجر به کار کودکان در ایران می شود. همراه با اراته‌ی آماری در زمینه کار کودکان در ایران.