کاردستی با اشیاء ساده

عنوانکاردستی با اشیاء ساده
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٥٠ک
پدیدآورندگانپور, فرنگیس فرو
پدیدآورندگان همکاریعقوبیان, ابراهیم, کیهانی, محمود, ویس زاده, مسعود, صادق نژاد, علیرضا
ناشرانتشارات تلویزیون آموزشی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، سروش
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٥ج
اندازه٢٢*٢٩ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و کاردستی از فرنگیس فروتن پور؛ اسلایدهای رنگی جلد اول ابراهیم یعقوبیان، محمود کیهانی، مسعود ویس زاده؛ اسلایدهای رنگی بقیه جلدها از علیرضا صادق نژاد

موضوعابراهیم یعقوبیان, ادبیات تالیف, بازی و سرگرمی, علیرضا صادق نژاد, غیرداستان, فرنگیس فروتن پور, کتاب, محمود کیهانی, مسعود ویس زاده
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، عکس (رنگى)

بهاء

۵۵ ریال

نوبت چاپج١: چاپ دوم ١٣٥٥، ج٢: چاپ اول ١٣٥٥، ج٣: چاپ اول١٣٥٦، ج٤: چاپ اول ١٣٥٦، ج٥: چاپ اول ١٣٥٧.
متن کامل

آموزش انواع کاردستى با وسایل ساده به کودکان.Sports Shoes | Sneakers Nike