چند عیب و نقص اساسی آموزشی و راه اصلاح آن

عنوانچند عیب و نقص اساسی آموزشی و راه اصلاح آن
گونهمقاله
نویسندگانشهابی, اکبر
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۳۸
موضوعشهابی، اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به معایبی که سیستم آموزشی کشور دارد و راه حل هایی برای رفع آن ها.Running sneakers | Ανδρικά Nike