چند سطر راجع به تعلیمات روستائی در کانادا

عنوانچند سطر راجع به تعلیمات روستائی در کانادا
گونهمقاله
نویسندگانمصاحب, شمس الملوک
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۰-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲۹-۱۳۶
موضوعشمس الملوک مصاحب, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب مقاله‌ای است از شمس الملوک مصاحب که از طرف یونسکو برای تحقیق درمورد تعلیمات روستایی مدارس در کانادا فرستاده شده بود در این مقاله راجع‌به زندگی روستائیان در کشور کانادا خانه‌های آنها ، وسایل آنها ، مدارس روستایی یک معلمی در کانادا و دبستان های مدارس متوسطه آنها توضیح داده است . همچنین مشخصات برنامه تعلیمات روستایی و همچنین برنامه دروس آنها و وسایل و ابزاری که این مدارس در اختیار دارند برای آموزش شرح داده است .latest Running | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger