چند بازی ورزشی سالم با توپ

عنوانچند بازی ورزشی سالم با توپ
گونهمقاله
نویسندگانآرنولد, آرنولد, کدیور, نعمت
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

بهمن ماه ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹-۵۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیا ه و سفید، رنگی)

پدیدآورندگان

مترجم:‌ نعمت کدیور

موضوعآنولد آرنولد, بازی ها, توپ بازی, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری, نعمت کدیور
متن کامل

معرفی مجموعه بازی‌هایی با توپ و سن مناسب هریک.Sport media | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov