ورزش را از کودکستانها و دبستانها آغاز کنید

عنوانورزش را از کودکستانها و دبستانها آغاز کنید
گونهمقاله
نویسندگانپیمان,
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

س ۴ ش ۹۱۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوعپیمان, رستاخیز, مسابقه های ورزشی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

مطالبی درباره ی گفت وگوی دو کارمند آموزش و پرورش در تاکسی درباره ی ورزش در مدارس، امکانات اندک ورزشی، استفاده ی نادرست حتی از همین امکانات کم، اهمیت دادن به ورزش در کشورهای دیگر از دوران کودکستان و دبستان و تأثیر این آموزش ها در پیروزی آنها در مسابقه های جهانی.Asics footwear | Women's Sneakers