هنر آدمیان نخستین

عنوانهنر آدمیان نخستین
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٠٩ک
پدیدآورندگانعلامه زاده, رضا
عنوان فرعییک بررسی به زبان ساده از هنر دوران سنگ
ناشرجهان کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٩١ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

رضا علامه زاده

موضوعادبیات تالیف, جهان کتاب, رضا علامه زاده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٧٠ ریال

عنوان کوتاهشناخت اجتماعی هنر؛ ١
متن کامل

مطالبی درباره ی چگونگی تکامل انسان های اولیه که به ۳ دوره ی شکارگران، دوره ی انتقال و کشتگران تقسیم می شود.Best jordan Sneakers | Nike Release Dates