هدف تعلیم و تربیت

عنوانهدف تعلیم و تربیت
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

نیروی تفکر بر اثر تعلیم وتربیت صحیح صورت می‌گیرد . کسانی که تصوری می‌کنند دروسی مانند تاریخ ، جغرافی و . . . . در زندگی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اشتباه کرده‌اند . زیرا این دروس در اصل باعث تقویت قوه تفکر آنها می‌شودNike Sneakers Store | Air Jordan Sneakers