هانس کریستین آندرسن، نخستین نویسنده برای کودکان

عنوانهانس کریستین آندرسن، نخستین نویسنده برای کودکان
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۵۷

شماره

س۳ ش۸۷۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, سرگذشتنامه, مقاله, منابع نوشتاری, هانس کریستیان اندرسن
متن کامل

مطالبی درباره ی زندگی هانس کریستین اندرسن که در دوم آوریل ۱۸۰۵ در دانمارک زاده شد و در سال ۱۸۲۹ اولین نوشته اش به نام «سفری پیاده از کانال هولن تا شرق آماگار » به چاپ رسید. وی در ۱۸۷۵ درگذشت.Mysneakers | Nike Air Max 270