نیمه وقت کردن مدارس روستایی مشکلی را حل نکرد

عنواننیمه وقت کردن مدارس روستایی مشکلی را حل نکرد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۷

شماره

س ۴ ش ۹۲۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, مدرسه های روستایی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

مطلبی درباره ی نیمه وقت کردن مدرسه های روستایی از سوی شورای منطقه ای آموزش و پرورش لاهیجان به سبب همزمانی برگزاری امتحانات با فصل کاشت برنج و برداشت چای که مشکلی را از دانش آموزان حل نکرده است.