نیل

عنواننیل
گونهناشران
سال تأسيسنوشته شده
وضعیت رنگ

عظیمی، احمد

موضوعسازمان ها, ناشران
مکان انتشارتهران
نشانی پدیدآورنده

تهرانمیدان مخبرالدوله – ابتدای کوچه رفاهی

متن کامل

انتشارات نیل که ابوالحسن نجفی، احمد عظیمی ‌و عبدالحسین آل رسول بنیان نهادند و در دهه ۱۳۳۰ ده‌ها کتاب برای کودکان و نوجوانان منتشر کرد ....Sport media | Sneakers