نگاهی به کودکستان های تهران

عنواننگاهی به کودکستان های تهران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانعسگری زاده, اکبر, شکوهی,
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۴۸
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵۱ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما شکوهی

رشته تحصیلیعلوم تربیتی
موضوعاکبر عسگری زاده, پایان نامه, شکوهی, کودکستان ها, كودكستان ها, منابع نوشتاری
متن کامل

جمع آوری اطلاعاتی درباره‌ی تاریخ تأسیس، مدرک تحصیلی و سن مدیران کودکستان ها، امکانات و آموزش هایی که در هر کودکستان ارائه می شود و نمونه‌ی سرودهای کودکستانی در کودکستان‌های تهران.