نورجهان

عنواننورجهان
گونهناشران
سال تأسيس۱۳۰۵
تاریخ نشر

١٣٠٥

مقطع تحصیلیکتاب، نشریه
موضوعسازمان ها, ناشران
یادداشت ها

وابسته به: شورای کلیساهای ایران

متن کامل

یکی از ناشران فعال کتاب کودک و نوجوان در دهه ۲۰ و ۳۰ انتشارات «نورجهان» بود . هانیبال گیورگیز، پژوهشگر آشوری درباره پیشینه این ناشر در ایران می‌نویسد:‌ پس از پایان جنگ جهانی دوم «کمیته ادبیات مسیحی» که در سال ۱۳۰۵ بنیاد گذاشته شده بود و با استفاده از کمک‌های نهادهای دینی خارجی کتاب منتشر می‌کرد، ‌زیر نظر شورای کلیساهای ایران قرار گرفت....Buy Kicks | Nike - Shoes & Sportswear Clothing