نمونه کار: تیستو - سبز انگشتی خواب می بیند

عنواننمونه کار: تیستو - سبز انگشتی خواب می بیند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۲۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتیستو سبز انگشتی (کتاب), دروئون، موریس, رستاخیز, گلستان، لیلی, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

بررسی کتاب « تیستو سبزانگشتی » اثر موریس دروئون، ترجمه ی لیلی گلستان برای آشنایی بیشتر با کار لیلی گلستان.