نقد فیلم های هفته

عنواننقد فیلم های هفته
گونهمقاله
نویسندگانبیژن, خرسند،
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۱ آذر ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۳۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۸-۶۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, خرسند، بیژن, خط (فیلم), رهایی (فیلم), فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (ششمین: ۱۳۵۰: تهران), فیلم کودکان, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد فیلم‌های گزیدة ششمین فستیوال فیلم‌های کودکان و نوجوانان از قبیل: خط و رهایی.Sports brands | Nike Air Max 270