نقاشی های کودکان ۳ تا ۱۲ ساله - دانشکده هنرهای تزئینی - نیش و نوش کودکانه

عنواننقاشی های کودکان ۳ تا ۱۲ ساله - دانشکده هنرهای تزئینی - نیش و نوش کودکانه
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

دوشنبه ۵ تیر ۱۳۵۷

شماره

س ۴ ش ۹۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهمصور، عکس (سیاه و سفید)
موضوعرستاخیز, مقاله, منابع نوشتاری, نمایشگاه نقاشی, نمایشگاه ها
متن کامل

خبر برگزاری نمایشگاهی از نقاشی های کودکان ۳ تا ۱۵ سال در دانشکده هنرهای تزئینی، نمایش ۷۰۰ اثر نقاشی از ۱۰۰ کودک همراه با کتاب های دست نوشته ی کودکان که دارای خط و تصویر هستند.jordan Sneakers | UOMO, SCARPE