نظری به وضع آموزش

عنواننظری به وضع آموزش
گونهمقاله
نویسندگاننفیسی, ابوتراب
عنوان فرعیدبیرستان، دانشکده در ۵۰ سال قبل "
ناشرخاطرات وحید
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۵
موضوعابوتراب نفیسی, خاطرات, خاطرات وحید, مقاله, منابع نوشتاری, مواد برنامه درسی
متن کامل

خاطرات دکتر ابوتراب نفیسی از دوران کودکی، مطالب درسی و شیوه های آموزش در دوره ی دبستان و دبیرستان در دوره ی کودکی او.Nike air jordan Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping