م‍‍ه‍د ک‍ودک

عنوانم‍‍ه‍د ک‍ودک
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانطوسیانی, سیمین
پدیدآورندگان همکارطوسیانی, سیمین, بحرینی, سعید
مکان انتشارتهران
ناشروز‌ارت‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ و ‌ع‍م‍ر‌ان‌ روس‍ت‍‍ای‍‍ی‌، م‍رک‍ز ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌‌آم‍وزش‍‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ل‍‍ی‌ ‌آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍‍الان‌، و‌اح‍د س‍و‌اد‌آم‍وز‌ی‌ ت‍‍اب‍‍ع‍‍ی
سال انتشار۱۳۵۶
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٣٩ ص
پدیدآورندگان

سیمین طوسیانی؛ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ری‍ز‌ی‌ و طر‌اح‍‍ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی س‍‍ع‍ی‍د ب‍ح‍رین‍‍ی

موضوعس‍‍ع‍ی‍د ب‍ح‍رین‍‍ی, سیمین طوسیانی, کودکستانها, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

جزوه آموزشی، شامل: موسسه های مختلف حفظ و نگهداری کودک، هدف از تشکیل مهدکودک در روستا، وسایل و تجهیزات لازم، شرایط پذیرش کودک، نحوه برنامه ریزی آشنایی با خصوصیات کودکان، رفتار مربی، اشتباهای کودک، تنبیه و وضع بهداشت در مهدهای کودکlatest jordan Sneakers | Nike Off-White