م‍‍ه‍د ک‍ودک

عنوانم‍‍ه‍د ک‍ودک
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانطوسیانی, سیمین
پدیدآورندگان همکارطوسیانی, سیمین, بحرینی, سعید
متن کامل

جزوه آموزشی، شامل: موسسه های مختلف حفظ و نگهداری کودک، هدف از تشکیل مهدکودک در روستا، وسایل و تجهیزات لازم، شرایط پذیرش کودک، نحوه برنامه ریزی آشنایی با خصوصیات کودکان، رفتار مربی، اشتباهای کودک، تنبیه و وضع بهداشت در مهدهای کودک