میوه بهشتی

عنوانمیوه بهشتی
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم اسفند ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١١ ش ١١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

شعری در توصیف سیب.Sneakers Store | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE