مکاتبات ادرای

عنوانمکاتبات ادرای
گونهسند
فرستندهفرمانداری اصفهان,
گیرندهاداره شهرهای اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۸
تاریخ نشر

۱مهر۱۳۱۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره شهرهای اصفهان, سند, فرمانداری اصفهان, منابع نوشتاری
متن کامل

مکاتبات اداری موسسه ارنست کریستوفیل در اصفهان.Best Authentic Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify