مهرگان

عنوانمهرگان
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ماه ١٣٥٧

شماره

دوره ١٢ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

شعری درباره ماه مهر و ویژگی های طبیعت و بازگشایی مدرسه ها در این ماه.