منهای آدمیان

عنوانمنهای آدمیان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٧٩ک
پدیدآورندگانعطائی آشتیانی, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

پدیدآورندگان همکاررمضانی, محسن
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه[٨٤] ص
اندازه٢٤*١٧ س.م
پدیدآورندگان

به کوشش حسین عطائی آشتیانی، محسن رمضانی

موضوعادبیات تالیف, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, محسن رمضانی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٧٥ ریال

متن کامل

مطالبی درباره ی جانوران نخستین، دوزیستان و خزندگان، حشرات، پستانداران، پرندگان، گل‌ها شامل: دیمیترودون؛ دریاچه قیری؛ ایگیو آندون؛ و ....short url link | Releases Nike Shoes