مقایسه‌ی کتابخانه‌های دبیرستانی ایران (تهران) و بریتانیا

عنوانمقایسه‌ی کتابخانه‌های دبیرستانی ایران (تهران) و بریتانیا
گونهپایان نامه
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۶
زبان انتشارانگلیسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما آلیس لورر

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
متن کامل

مقایسه‌ی وضعیت، عملکرد، نقش کتابخانه در سیستم آموزشی و رابطه معلمان با کتابخانه و کتابداران در کتابخانه‌های دبیرستانی تهران با نمونه‌ی این کتابخانه ها در بریتانیا.