مطالعه کتابخانه‌های کودکان در استان فارس، ایران

عنوانمطالعه کتابخانه‌های کودکان در استان فارس، ایران
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاننمازی, محمد مهدی, اوماپاتهی, کی. اس.
مکان دانشگاهشیراز
نام دانشگاهدانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال انتشار۱۳۵۷
زبان انتشارانگلیسی
تعداد صفحه[۴۹] ورق
پدیدآورندگان

استاد راهنما کی. اس. اوماپاتهی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعپایان نامه, فارس, کتابخانه کودکان, کی. اس. اوماپاتهی, محمد مهدی نمازی, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی وضعیت اداری، کتابداران، منابع و عملکرد کتابخانه‌های کودک در استان فارس.spy offers | Nike